Test, Arıza, Bakım Operasyonlarımız

EFEKT Solar, montaj esnasında / devreye alınmış / kabulü yapılmış tüm solar sistemler için mevcut sistemdeki bileşenlerin ve komple sistemin testlerini yapmaktadır. Ayrıca arıza / bakım sorumluluğunu da üstlenmektedir.

Bu kapsamda aşağıdaki hizmetler EFEKT Solar tarafından yapılmaktadır:

  • Kalibre edilmiş yüksek kaliteli solar cihazlarla, panel, evirici, kablo ve konnektörlerin testleri.
  • Termal kamera ile panellerde ve toplama panolarında herhangi bir ürün /uygulama probleminin olup olmadığının tespiti.
  • Topraklama Ölçüm Cihazlarıyla Topraklama Noktalarının Ölçümleri.
  • Her uygulamadan önce PV Panel Verim Test Cihazı ile panellerin etiket değerlerine uyup uymadıklarının kontrolü.
  • Tamamlanmış sahaların uygulama kontrollerini yapılarak uluslararası standartlarda montaj yapılmadığının kontrolü.
  • Taahhüt edilen ürünlerin kullanılıp kullanılmadığının kontrolü, kullanılan ürünlerin ve uygulamanın mühendislik standartlarında olup olmadığının kontrolü.
  • Sistemin geçmişe yönelik ve anlık enerji üretimlerinin incelenerek bölge ışıma verileriyle karşılaştırılması, sistem simülasyonları ile karşılaştırılarak gerekli iyileştirme çalışmalarının gerekliliğinin çıkarılması.
  • Saha bakım /işletme faaliyetleri kapsamında sisteme düşen / işletmelerin belirttiği arızaların takibi 7/24 hizmet verebilirliğin sağlanması.
  • Yukarıda yazılan tüm hizmetlerin kapsamlı raporlamalarının hazırlanması.

Etiketler ;  GES Test, Arıza, Bakım
Efekt Solar Tüm Hizmetler için tıklayınız.
Google Çatı GES Kurulum ve bakım yapan firmalar araması