KKYDP Kapsamındaki Hibeler – Önemli Detaylar

Ürün İşleme

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konuları.

Sabit Yatırım

Kültür Mantarı İşletmeleri Modernizasyonu Büyükbaş/Küçükbaş/Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği, Sera Yapımı / Teknoloji Yenileme Modernizasyonu

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi kullanılacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kapasite raporunda hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini, en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır.

Makine Ekipman Alımı

Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.

Yatırım Yeri

Program çerçevesinde KKYDP Programı 81 ilde; 8 inci maddede belirtilen yatırım konularından tümü veya bir kısmı, illerin sektörel önceliklerine göre Bakanlıkça belirlenerek her yılın Ekim ayında yayımlanacak başvuru ve güncel uygulama rehberi ile başvuru öncesinde ilan edilir ve hibe desteği kapsamında başvurular kabul edilir.

Yatırım Süresi ve Desteklenen Bedel

Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe, sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür. Güneş Enerjisi projelerinde proje üst limiti 1.500.000₺ ‘yi geçemez.

Etiketler ;  GES KKYDP Kapsamındaki Hibeler
Efekt Solar Tüm Hizmetler için tıklayınız.
Google Çatı GES Kurulumu yapan firmalar araması